Zgłoś swój udział

Wydrukowane zgłoszenie PDF należy przesłać na adres: Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól lub skorzystać z formularza on-line.


Baza noclegowa

Muzeum Miejskie w Nowej Soli może pośredniczyć w rezerwacji pokoi w następujących miejscach:

  • hotel Polonia
  • hotel Złoty Łan
  • pensjonat Korona
  • Mapa hoteli

Dojazd

Drukuj

XV Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli

xv sesja numizmatycznaPóźni popularyzatorzy myśli wielkiego lwowianina, Ludwiga von Misesa, wpoili w publiczność przekonanie, że cykle koniunkturalne to cecha gospodarki nowoczesnej, nieznana naszym tradycyjnym, leniwie gospodarującym przodkom. Numizmatyka — obserwując dzieje najwrażliwszego miernika stanu gospodarki, pieniądza — dostarcza jednak licznych dowodów, że było przeciwnie. Fazy kryzysu i fazy pomyślności towarzyszą gospodarce człowieka od zarania istnienia pieniądza, bo „nierozsądna ekspansja kredytowa", Misesowski zaczyn kryzysu, dotyczy również pieniądza kruszcowego. Skoro moneta jest — jak to ujął Ryszard Kiersnowski — świadkiem historii, odzwierciedla w różnych epokach stan gospodarki i pomyślność zwykłego człowieka. W jaki sposób to czyni, będziemy rozważać na XV, jubileuszowej, Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej.